ANTIRYNKBEHANDLING MED BOTOX


ALLMÄN INFO

Botox blockerar signalen mellan nerv och muskel så att muskeln inte kan dra ihop sig. Botox kan användas för att behandla tvärgående rynkor i pannan, argrynkor mellan ögonbrynen och för kråksparksrynkor runt ögonen. Man kan även öppna upp blicken och göra ett ögonbrynslyft. Botox kan också användas för behandling av näsrynkor, neddragna sura mungipor, rynkor runt munnen, skrynklig haka samt för att lyfta överläppskonturen och ge en sensuell mun.


Estetiska behandlingar med botox innebär att man tar bort rynkor genom att tillfälligt försvaga mimiska muskler i ansiktet. Behandling av tandgnisslan med botox ger hos de allra flesta en märkbar reducerad spänning i tuggmuskulaturen. I vissa fall försvinner spänningarna helt. Än så länge finns ingen svensk studie
om spänningshuvudvärk, migrän, tandgnisslan och botox.

På halsen används läkemedlet för att strama upp käklinjen, den s. k. nefertitelinjen, för att behandla strama stråk (s. k. platysmal bands) och rynkor i decolletaget.

BOTOX SOM MIGRÄNBEHANDLING

Ungefär samtidigt som botox började användas inom skönhetsindustrin upptäckte flera kvinnor i USA att deras migrän och spänningshuvudvärk lindrades betydligt efter en behandling med botox mot rynkor i pannan. Men först för ett par år sedan började forskare studera om det fanns ett samband mellan botox och smärtlindringen.

En amerikansk studie vid University of California i Los Angeles, USA, visar att hälften av de patienter med migrän som fick botox injicerat i pannan blev helt symtomfria under de månader som botox verkade. Forskarna upptäckte att det fanns ett samband mellan musklerna som orsakar rynkor på pannan och migrän, och att värken försvinner när muskeln i pannan blir förlamad, vilket sker under en botoxbehandling. 

EFTER BEHANDLINGEN

Det är viktigt att undvika träning på 48 timmar efter behandling. Man ska varken skrubba eller massera botox-området efteråt. Låt området vila. Undvik ligg på mage eller rygg på 4-6 timmar. 

VITAL ESTHÉTIQUE NORWAY/SWEDEN